Η Μεσσηνιακή Παράδοση στην έκθεση Metropolitan Expo